Ga naar de inhoud

Reglementen

Huisregels

Behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen boven de 16 jaar en ouder. Bij twijfel is het verplicht een geldig ID te laten zien.

In de nagelstudio is het niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen.

In de nagelstudio mag niet gerookt worden.

Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan gasten en/of kinderen mee te brengen naar de nagelstudio.

Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de nagelstudio.

Gelieve uw telefoon buiten handbereik houden. 

Betaling wordt direct voldaan dmv pin of contant. 

Persoonsgegevens & Privacy

De klant voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling alle gegevens waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen van de in de wet vastgelegde “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. 

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding.

Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat de nagelstudio is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden mbt afspraken

Bij annulering binnen 12 uur voor de geplande afspraak wordt 50% van de geplande afspraak in rekening gebracht, indien er, bij bijvoorbeeld ziekte, direct een nieuwe afspraak gemaakt wordt zal de 50% als aanbetaling gelden en verrekend worden tijdens de nieuwe afspraak. 

Bij niet op komen dagen, no show, wordt 100% van de geplande afspraak in rekening gebracht. 

Is de klant 15 minuten of meer te laat op de afspraak, dan komt de afspraak te vervallen en zal deze voor 50% in rekening worden gebracht.

Geef bij het maken van een afspraak aan welke behandeling en/of de klant nailart wenst om teleurstelling te voorkomen.

Op de kunstnagels geldt 1 week garantie, mits er op een correcte wijze met de nagels is omgegaan. Deze garantie geldt NIET op gelpolish. Voor meer informatie zie “nazorg”.

Nagelproducten gezet bij een andere nagelstudio zullen altijd verwijdert worden en hier wordt een toeslag voor berekend (zie prijslijst verwijderingskosten).

Zorg dat uw nagels schoon zijn voor uw afspraak, anders worden er eveneens extra kosten in rekening gebracht (zie prijslijst verwijderingskosten).